ataco it AB är en så kallad tjänsteleverantör i Karlstads Stadsnät. Detta innebär att vi levererar tjänster, primärt till företag, som är anslutna till Karlstads stadsnät.
Har man ännu inte stadsnät i sina lokaler kan vi även hjälpa till med processen att få in stadsnät.

atacos tjänster i Karlstads stadsnät

Symmetriska tjänster (samma hastighet i båda riktningarna)
Klicka på dem för att komma till respektive tjänst hos Karlstads stadsnät
1 Mbit/s
10 Mbit/s
30 Mbit/s
100 Mbit/s

Asymmetriska tjänster
100/10 Mbit/s

Allmäna villkor

pdf-icon-small atacos allmäna villkor för internet-tjänster